• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03
Vánoční přání
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce přejí zaměstnanci Základní školy Palachova Ústí nad Labem

Kam dál...
Vážení rodiče, do pátku 16. 12. je třeba uhradit doplatek za lyžařský kurz a odevzdat potřebné dokumenty. Důležité informace a dokumenty najdete v přílohách. Marek Plch - vedoucí kurzu
6. 12. se dívky z 1. stupně zúčastnili okresního kola soutěže ve florbalu.
Chceme zviditelnit starý pomník lva před školou, protože má zajímavou minulost. Byl dvakrát zakopán, opět objeven a slavnostně vyzvednut. Proč? To se dozvíte, když si přečtete knihu příběhů, kterou vydáme.
V listopadu si děti v přípravce povídají o počasí, lidském těle a vhodném oblečení. Nejlépe jsme si to vyzkoušeli na vlastním těle, a tak vznikl nápad udělat módní přehlídku.
Velká pochvala patří chlapcům z 1. stupně za reprezentaci školy a celkové 4. místo.