• Obr05
 • Obr06
 • Obr07
 • Obr08
 • Obr09
 • Obr10
 • Obr11
 • Obr12
 • Obr13
 • Obr14
 • Obr15
 • Obr16
 • Obr17
 • Obr18
 • Obr19
 • Obr20
 • Obr04
 • Obr01
 • Obr02
 • Obr03
Dne 24. - 25. 10. 2016 se celý první stupeň zúčastnil akce spaní ve škole.

Kam dál...
Keramickou dílnu v naší škole v měsíci říjnu navštívilo několik skupin dětí z mateřských škol.
Pod tímto názvem se ve středu odpoledne 19. 10 2016 uskutečnila naučně-zábavná stezka, kterou pro děti připravily vychovatelky školní družiny.
Jako každým rokem, i letos, se žáci 8. a 9. ročníků účastnili soutěže Přírodovědný klokan. Nejlepšími řešiteli úloh se stali tito žáci: 1. místo Thi Thu Nguyen Ha (9.A) 2. místo Adam Ouška
V úterý 18. 10. 2016 se konalo okresní finále starších žáků a žákyň ve stolním tenisu.
Cílem prací, které budou žáci v v 1. pololetí zpracovávat a obhajovat je prohloubit dovednosti a znalosti ve zvoleném oboru, zcela samostatně pracovat s informacemi, třídit je, kriticky myslet a prezentovat. Podrobnější informace najdete v hlavním menu.
Vážení rodiče, vyplňte prosím společně se svými dětmi dotazník, který přinesou domů. Dotazník v elektronické podobě najdete v odkazu. Děkuji Marek Plch vedoucí kurzu